Rada pro vědu, výzkum a inovace - metodická doporučení

Rada pro vědu, výzkum a inovace - metodická doporučení

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Na webové stránce www.vyzkum.cz jsou uveřejněny metodická doporučení týkající se mimo jiného následujících problematik: 

Doporučení RVVI ve věci proplácení služeb péče

Doporučení RVVI ve věci zastoupení žen v rozhodovacích orgánech

Genderová rovnost ve výzkumu a vývoji - příručka pro poskytovatele - RVVI

Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka – Technologická agentura ČR< přehled aktualit