NANODEN ČB

12. listopad 2016

NANODEN ČB

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání spolupořádá akci s názvem NANODEN, která se bude konat v sobotu 12. listopadu 2016 v Nákupním centru Géčko v Českých Budějovicích.  

Nanoden zahájí prezentace Proč je Česko nano a představení českých nanotechnologických novinek, následně bude probíhat moderovaná talkshow s nanotechnology, výstava výrobků nanotechnologických firem a soutěž o ceny. Akce je otevřená široké veřejnosti. 

Nanoden už proběhl za podpory hejtmana Libereckého kraje v roce 2015 v Liberci, v letošním roce pak pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a Magistrátu v Brně a v rámci Týdne inovací ve spolupráci s ELAI i v Praze. 

Nanotechnologie jako jedna z hlavních inovací 21. století otevírají českým firmám nové tržní příležitosti, umožní vytvořit tisíce nových pracovních míst a díky výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou přispějí k vyšší konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Podpora znalostí nanotechnologií znamená podporu lepší budoucnosti naší země. V popularizačním a vzdělávacím projektu „Česko je nano“ chce Asociace nanotechnologického průmyslu ČR veřejnosti atraktivní formou ukázat, jakých úspěchů dosáhli čeští vědci a výzkumní pracovníci v oblasti nanotechnologie a názorně předvést princip fungování zajímavých českých nanovynálezů a jejich využití v praxi. Součástí projektu „Česko je nano“ jsou Nanodny ve všech krajským městech České republiky včetně Prahy.

Záštitu nad touto akcí poskytli mimo jiných také Prof. RNDr. František Vácha, poslanec parlamentu ČR, děkan Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích a Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., senátor pro Budějovicko a Třeboňsko.

Jde o to, představit veřejnosti nejzajímavější produkty a vynálezy českých nanofirem, proto se neváhejte této originální akce zúčastnit! 

Zde naleznete odkaz na Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨