NANODEN ČB

12. listopad 2016

NANODEN ČB

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání spolupořádá akci s názvem NANODEN, která se bude konat v sobotu 12. listopadu 2016 v Nákupním centru Géčko v Českých Budějovicích.  

Nanoden zahájí prezentace Proč je Česko nano a představení českých nanotechnologických novinek, následně bude probíhat moderovaná talkshow s nanotechnology, výstava výrobků nanotechnologických firem a soutěž o ceny. Akce je otevřená široké veřejnosti. 

Nanoden už proběhl za podpory hejtmana Libereckého kraje v roce 2015 v Liberci, v letošním roce pak pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a Magistrátu v Brně a v rámci Týdne inovací ve spolupráci s ELAI i v Praze. 

Nanotechnologie jako jedna z hlavních inovací 21. století otevírají českým firmám nové tržní příležitosti, umožní vytvořit tisíce nových pracovních míst a díky výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou přispějí k vyšší konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Podpora znalostí nanotechnologií znamená podporu lepší budoucnosti naší země. V popularizačním a vzdělávacím projektu „Česko je nano“ chce Asociace nanotechnologického průmyslu ČR veřejnosti atraktivní formou ukázat, jakých úspěchů dosáhli čeští vědci a výzkumní pracovníci v oblasti nanotechnologie a názorně předvést princip fungování zajímavých českých nanovynálezů a jejich využití v praxi. Součástí projektu „Česko je nano“ jsou Nanodny ve všech krajským městech České republiky včetně Prahy.

Záštitu nad touto akcí poskytli mimo jiných také Prof. RNDr. František Vácha, poslanec parlamentu ČR, děkan Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích a Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., senátor pro Budějovicko a Třeboňsko.

Jde o to, představit veřejnosti nejzajímavější produkty a vynálezy českých nanofirem, proto se neváhejte této originální akce zúčastnit! 

Zde naleznete odkaz na Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. < přehled aktualit