Pozvánka na přeshraniční síťovací semináře ke společenské odpovědnosti (CSR) ve veřejné správě

Pozvánka na přeshraniční síťovací semináře ke společenské odpovědnosti (CSR) ve veřejné správě

Pozvánka
na přeshraniční online seminář
Společenská odpovědnost (CSR) ve veřejné správě
environmentální a regionální oblast
v úterý, 13. prosince 2022
od 15:00 do 16:30 hodin


Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82574238666?pwd=Q0Fyay9iUFF2K2cwek0rcVpHclFhQT09

Meeting-ID: 825 7423 8666
Kenncode: 017133


Online seminář se bude věnovat společenské odpovědnosti měst a obcí. Co znamená
pojem "corporate social responsibility" (CSR) neboli společenská odpovědnost ve
veřejném kontextu? Z jakého právního rámce vychází a čím mohou obce a další veřejné
instituce konkrétně přispět v regionální nebo environmentální oblasti?


PŘIHLÁŠENÍ:
Z organizační důvodů Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti
do pátka 9. prosince 2022 na adresu romana.sadravetz@noeregional.at
Seminář bude tlumočen do českého a německého jazyka.

 

O PROJEKTU CSR-NET – www.csr-net.eu
Cílem projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit
osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace společensko-odpovědných principů
(CSR).
Hlavní důraz je kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4
hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily
ve veřejné správě v česko-rakouském příhraničí.< přehled aktualit