Základní poradenství

Nabízíme poradenství v následujících oblastech:

  • duševní vlastnictví
  • dotační tituly
  • informační servis pro začínající i zkušené podnikatele,
    kteří hledají nové impulsy pro svůj byznys
  • mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

 

Poradenství pro podnikatele

Nabízíme základní informace potřebné pro podnikání (zahájení činnosti, provoz a financování podniku, informace o podnikání v rámci EU a další). Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové služby rychle, přehledně a hlavně bezplatně.

Dále vám pomůžeme se zorientovat v oblasti finančních zdrojů a programů pro malé a střední podnikatele, problematiky podnikání v EU, daní a účetnictví, řízení lidských zdrojů, podnikatelských záměrů i realizačních plánů, vytváření kooperačních sítí, klastrů, inovační poradenství.

 

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

Nabízíme pracovníkům výzkumu a vývoje v Jihočeském kraji možnost konzultovat připravované projektové záměry mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Naši konzultanti disponují dlouholetými zkušenostmi jak v oblasti zpracování projektových žádostí, tak i ve vyhledávání vhodných partnerů či podpory v průběhu realizace mezinárodního projektu. 

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨