CSR - společenská odpovědnost

Agentura JAIP, o.p.s. je pověřena Jihočeským krajem korganizaci Ceny hejtmana za CSR.

Na národní úrovni je členem Asociace společenské odpovědnosti a Platformy zainteresovaných stran CSR při Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Vybrané aktivity k aplikaci společenské odpovědnosti

  • Pomoc při koncipování opatření a struktury dokumentů (zprávy) k předložení návrhu na Cenu CSR
  • Implementace požadavků CSR do podmínek dané organizace / Audit stavu CSR v organizaci
  • Networkingové aktivity / školení 

Databáze poskytovatelů expertních a poradenských služeb pro sociálně-inovační projekty

Roman Hřebecký (odkaz na profil na LinkedIn)

Dana Kalistová (.pdf)

Diversionpromotion s.r.o., Andrea Dobnerová (odkaz na profil na LinkedIn)

Virtual Lab s.r.o., Leoš Kubíček (odkaz na profil na LinkedIn)

Karel Attl (odkaz na profil na LinkedIn)

Zuzana Dvořáková Líšková a Petr Dvořák (odkaz na profil na LinkedIn)

Kamila Brandejsová

České centrum fundraisingu, z.s., Jana Ledvinová (odkaz na profil na LinkedIn)