Patentové poradenství

 

Ve spolupráci s PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
poskytujeme zájemcům zdarma konzultace v oblasti duševního vlastnictví.

V rámci těchto konzultací Vám odborníci zodpoví osobně a zdarma Vaše dotazy
týkající se průmyslově právní a autorské ochrany.

Každou první středu v měsíci od 14:00 do 16:00 hod.

Konzultace probíhají v kanceláři JAIP v budově na Zlaté Stoce 1619, 370 05, České Budějovice

Je nutno se na konzultaci předem objednat na sedlak@patentcentrum.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.