Financování energií

Energy Finance Competence Centrum - kontaktní místo pro odborníky, předkladatele energetických projektů a potenciální investory, kteří hledají vhodné mechanismy financování energií. Cílem je poskytovat odborné poradenství od expertů (investorů) v oblasti proveditelnosti investic do energetických projektů a zanalyzovat jim odpovídající hodnocení rizik a jistot při využívání inovativních mechanismů financování (především crowdfundingu, EPC a leasingu).

1. ledna 2021 JAIP ustanovil fungování kompetenčního centra pro financování energií, vytvořené za podpory mezinárodního projektu E-FIX ( Energy Financing Mix).