Strategická činnost

Již ze zakládací listiny Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání vyplývá, že jednou z hlavních činností je spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky. Nejdůležitějším dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji je Regionální inovační strategie.

JAIP se podílel na její tvorbě v roce 2008 a v současné době zajišťuje aktualizaci do podoby Krajské přílohy S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Tento dokument bude tvořit přílohu Národní RIS3 strategii.

 

Strategie identifikuje 3 klíčové oblasti změn:

  • Kvalitní lidské zdroje
  • Spolupráce a technologický transfer
  • Rozvoj podnikání

 

Domény chytré specializace pro Jihočeský kraj jsou:

  • Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti
  • Strojírenství a mechatronika
  • Elektrotechnika

 

Dokumenty ke stažení:

Podrobné informace o Krajské příloze RIS3 pro Jihočeský kraj je možné nalézt na www.risjk.cz.


 

Video

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje.

 

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨