Strategická činnost

Již ze zakládací listiny JAIP vyplývá, že jednou z hlavních činností je spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky. Nejdůležitějším dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji je Regionální inovační strategie.

JAIP se podílel na její tvorbě v roce 2008 a v současné době zajišťuje aktualizaci do podoby Krajské přílohy S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Tento dokument bude tvořit přílohu Národní RIS3 strategii.

 

Strategie identifikuje 3 klíčové oblasti změn:

  • Kvalitní lidské zdroje
  • Spolupráce a technologický transfer
  • Rozvoj podnikání

 

Domény chytré specializace pro Jihočeský kraj jsou:

  • Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti
  • Strojírenství a mechatronika
  • Elektrotechnika

 

Dokumenty ke stažení:

Podrobné informace o Krajské příloze RIS3 pro Jihočeský kraj je možné nalézt na www.risjk.cz.


 

Video

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje.