Strategická činnost

Již ze zakládací listiny Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání vyplývá, že jednou z hlavních činností je spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky. Nejdůležitějším dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji je Regionální inovační strategie.

JAIP se podílel na její tvorbě v roce 2008 a v současné době zajišťuje aktualizaci do podoby Krajské přílohy S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Tento dokument bude tvořit přílohu Národní RIS3 strategii.

 

Strategie identifikuje 3 klíčové oblasti změn:

  • Kvalitní lidské zdroje
  • Spolupráce a technologický transfer
  • Rozvoj podnikání

 

Domény chytré specializace pro Jihočeský kraj jsou:

  • Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti
  • Strojírenství a mechatronika
  • Elektrotechnika

 

Dokumenty ke stažení:

Podrobné informace o Krajské příloze RIS3 pro Jihočeský kraj je možné nalézt na www.risjk.cz.


 

Video

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje.

 

Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨