Strategická činnost

Již ze zakládací listiny JAIP vyplývá, že jednou z hlavních činností je spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky. Nejdůležitějším dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji je Regionální inovační strategie.

JAIP se podílel na její tvorbě v roce 2008 a v současné době zajišťuje aktualizaci do podoby Krajské přílohy S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Tento dokument bude tvořit přílohu Národní RIS3 strategii.

 

Strategie identifikuje 3 klíčové oblasti změn:

  • Kvalitní lidské zdroje
  • Spolupráce a technologický transfer
  • Rozvoj podnikání

 

Domény chytré specializace pro Jihočeský kraj jsou:

  • Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti
  • Strojírenství a mechatronika
  • Elektrotechnika

 

Dokumenty ke stažení:

Podrobné informace o Krajské příloze RIS3 pro Jihočeský kraj je možné nalézt na www.risjk.cz.


 

Video

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje.

 

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨