O nás

-

představení Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání

 

 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.

Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech).

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

 

 

Naší hlavní činností je:

 • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem
 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích
 • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky
 • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU
 • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru

Nabízíme tyto služby:

 • informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • poradenství o aktuálních dotačních titulech
 • pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí
 • správa databáze firem a institucí pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky
 • pronájem prostor JVTP - I.etapy
 • vyhledávání partnerů do projektů

Našimi klienty jsou:

 • orgány státní správy a samosprávy
 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ
 • podnikatelské subjekty
 • neziskové organizace.

Spinnet výstupy (pdf, 439 kB)
Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨