O nás

-

představení JAIP - Jihočeské agentury pro podporu inovací, o.p.s.

 

 

Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP) je obecně prospěšná společnost založená Jihočeskou hospodářskou komorou v roce 2005. 

JAIP nabízí široké portfolio služeb. Podporujeme nápady a propojujeme technologie výzkumných organizací s podnikateli. Vytváříme komunitu inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet sebe i regionální inovační prostředí.

Poskytujeme poradenství a informační služby (vyhledáváme partnery do podnikatelských projektů, předáváme novinky v oblasti výzkumu a inovací, pořádáme kurzy a školení, informace o dotačních titulech, společenské odpovědnosti (CSR), sociálních inovacích, financování energií aj.). V jižních Čechách organizujeme cenu hejtmana za CSR.Aktivně působíme v oblasti projektové činnosti.

Provozujeme I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP). Významnou aktivitou je rovněž provoz středoevropského informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Našimi klienty jsou:

  • vědeckovýzkumné instituce a VŠ
  • podnikatelské subjekty
  • neziskové organizace