O nás

-

 

 

Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP) je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.

Činnost společnosti spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech, společenské odpovědnosti, problematice rovnosti mužů a žen, sociálních inovacích, financování energií aj.). Aktivně působí v oblasti projektové činnosti zaměřené na oblast CSR. V jižních Čechách JAIP organizuje cenu hejtmana za CSR.

JAIP provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa středoevropského informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Kontakt: Ing. Michaela Novotná, email: novotna@jaip.cz

Naší hlavní činností je:

 • Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
 • Monitoring a analýzy dotačních titulů
 • Vyhledávání partnerů do inovativních projektů
 • Vzdělávání, poradenství a mentoring
 • Aktivní působení v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), problematika  rovnosti mužů a žen
 • Pronájem kancelářských a laboratorních prostor
 • Správa Jihočeského vědeckotechnického parku
 • Provoz středoevropského portálu Gate2biotech 

Našimi klienty jsou:

 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ
 • podnikatelské subjekty
 • neziskové organizace.