O nás

-

představení Jihočeské agentury pro podporu inovací

 

 

Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP) je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.

Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech).

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

 

 

Naší hlavní činností je:

 • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem
 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích
 • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky
 • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU
 • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru

Nabízíme tyto služby:

 • informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • poradenství o aktuálních dotačních titulech
 • pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí
 • správa databáze firem a institucí pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky
 • pronájem prostor JVTP - I.etapy
 • vyhledávání partnerů do projektů

Našimi klienty jsou:

 • orgány státní správy a samosprávy
 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ
 • podnikatelské subjekty
 • neziskové organizace.

Spinnet výstupy (pdf, 439 kB)