Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů - INVENT ARENA 2018

20. červen 2018 - 22. červenec 2018

Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů - INVENT ARENA 2018

Místo konání: Třinec

Hlavním cílem této výstavy je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe. 

Jedním z důležitých cílů projektu INVENT ARENA je propagace tvůrčích myšlenek mezi mládeží. Účastníci výstavy se prezentují s nejnovějšími dosaženými výsledky a zkušenostmi při rozvoji vědy a techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Účinná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí inovačního procesu a významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej dokáží optimálně použít. 

Výstava INVENT ARENA si předsevzala sehrát právě v této oblasti významnou úlohu. Chce propagovat a ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy. Poukázat na důležitost tvůrčí práce a zdůraznit význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Současně chce výstava umožnit "českým hlavám" uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě a seznámit se s aktuálními technickými novinkami jiných zemí zúčastněných na výstavě. 

Více informací naleznete zde.

Zdroj: inventarena.cz< přehled akcí