„Data jako motor rozvoje Vaší firmy“

25. duben 2018

„Data jako motor rozvoje Vaší firmy“

Místo konání: ČB, JHK

Workshop s názvem „Data jako motor rozvoje Vaší firmy“ představí možnosti, jaké nabízí Národní centrum Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky. Dále detailněji seznámí s problematikou Velkých dat a jejich vztahem ke změnám označovaným jako 4. průmyslová revoluce – Průmysl 4.0. Podíváme se na konkrétní příklady využití datové analýzy v průmyslu a společně se pokusíme najít cesty, jak množství těchto úspěšných realizací dále rozšířit. Nebude chybět ani praktická ukázka softwarového nástroje Exalead OnePart - rozšířená verze obecného vyhledávače EXALEAD, který využívají především firmy z oblasti vývoje, konstrukce a výroby, které pracují s výkresy a 3D modely.

Více informací naleznete na webu JHK< přehled akcí