Prostředí JVTP – I. etapa


<< zpět na přehled projektů

Název:

Prostředí JVTP – I. etapa

Program:

OP Podnikání a inovace, program Prosperita

Číslo projektu:

5.1 PP04/009
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Řešení 12/2010 - 6/2014

Obsah

Předmětem projektu bylo zajistit dodatečné zdroje pro zefektivnění provozu I.etapy Jihočeského vědeckotechnického parku. Dále pak zajištění dovybavení laboratorních a poloprovozních prostor, ustanovení odborné komunikační a marketingové platformy (Gate2Biotech) pro účely zefektivnění transferu technologií a výměnu informací („matching“), a v neposlední řadě posílení samotného provozu v rámci neinvestičních výdajů projektu.

Výstupy

 


                       
<< zpět na přehled projektů