Spolupráce s projekty

Cílem projektu byla aktivní podpora zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti.

Projekt se zaměřil na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly.

JAIP zajišťoval konferenční prostory pro pilotní ověření ve městě České Budějovice a poskytnutí stravování cílové skupině. JAIP se spolupodílel na výběru lektorů a propagaci akcí.

Aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ byla realizována jako součást koncepce Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. 

JAIP kompletně zajišťoval lektory on-line v oblasti transferu technologií.

  • CROSS BOARDER AWARD

Cena přeshraniční spolupráce je společnou iniciativou Jihočeské hospodářské komory, Obchodní a Průmyslové komory Dolního Bavorska v Pasově a Hospodářské komory Horního Rakouska a je každoročně udělována firmám a výzkumným institucím za příkladnou přeshraniční spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a inovací.

JAIP pro IPM s.r.o. vypracoval studii "Analýza potřeb podpory komunikace a transferu know-how mezi podnikatelským a akademickým sektorem."

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨