Spolupráce s projekty

Cílem projektu byla aktivní podpora zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti.

Projekt se zaměřil na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly.

JAIP zajišťoval konferenční prostory pro pilotní ověření ve městě České Budějovice a poskytnutí stravování cílové skupině. JAIP se spolupodílel na výběru lektorů a propagaci akcí.

Aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ byla realizována jako součást koncepce Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. 

JAIP kompletně zajišťoval lektory on-line v oblasti transferu technologií.

  • CROSS BOARDER AWARD

Cena přeshraniční spolupráce je společnou iniciativou Jihočeské hospodářské komory, Obchodní a Průmyslové komory Dolního Bavorska v Pasově a Hospodářské komory Horního Rakouska a je každoročně udělována firmám a výzkumným institucím za příkladnou přeshraniční spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a inovací.

JAIP pro IPM s.r.o. vypracoval studii "Analýza potřeb podpory komunikace a transferu know-how mezi podnikatelským a akademickým sektorem."