Spolupráce s projekty

Cílem projektu byla aktivní podpora zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti.

Projekt se zaměřil na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly.

JAIP zajišťoval konferenční prostory pro pilotní ověření ve městě České Budějovice a poskytnutí stravování cílové skupině. JAIP se spolupodílel na výběru lektorů a propagaci akcí.

Aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ byla realizována jako součást koncepce Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. 

JAIP kompletně zajišťoval lektory on-line v oblasti transferu technologií.

  • CROSS BOARDER AWARD

Cena přeshraniční spolupráce je společnou iniciativou Jihočeské hospodářské komory, Obchodní a Průmyslové komory Dolního Bavorska v Pasově a Hospodářské komory Horního Rakouska a je každoročně udělována firmám a výzkumným institucím za příkladnou přeshraniční spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a inovací.

JAIP pro IPM s.r.o. vypracoval studii "Analýza potřeb podpory komunikace a transferu know-how mezi podnikatelským a akademickým sektorem."

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨