NOstereotyp - AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ K GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU A PROFESE


<< zpět na přehled projektů

Název:

NOstereotyp - AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ K GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU A PROFESE

Zkrácený název:

NOstereotyp

Financování:

Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost Plus

Číslo projektu:

CZ.03.01.02/00/22_020/0000854

Žadatel:

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s.

Trvání:

1.11.2023 – 31.10.2025

Partner:

VŠTE – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Příloha:

Projektový leták (pdf)

Tisková zpráva_1 (pdf)

 

Cílem realizace projektu je zlepšení informovanosti a snaha o vyvrácení předsudků a stereotypů, které se váží k genderově atypickým oborům a pracovním profesím. Projekt by měl pomocí komplexních inovačních aktivit posílit vědomé a na skutečných faktech založené rozhodování ve volbě budoucího studia a profese a napomoci tak k následnému lepšímu uplatnění na trhu práce nejenom v Jihočeském kraji.

V rámci projektu NOstereotyp dojde k pilotnímu ověření aktivit zprostředkujících genderově nestereotypní informace, zkušenosti či dovednosti, které podpoří vědomé a informované rozhodování o budoucím studiu/profesi.

Jelikož bude projekt podporovat 2 cílové skupiny - neaktivní osoby (studenty druhého a následně třetího ročníku vysoké školy) a samotné zaměstnance vysoké školy (podrobněji viz část Cílová skupina), budou se jednotlivé aktivity zaměřovat nejprve na každou CS zvlášť a posléze budou vzájemně propojeny.

Mezi dílčí cíle lze zahrnout:

# Aktivní vzdělávání CS zaměstnanců a CS neaktivních osob v oblasti vyvracení předsudků a stereotypů a následné zapojení do realizace komplexních inovačních aktivit

# Podporu vzájemné interakce a výměny zkušeností mezi CS

# Vytvoření Metodiky, pomocí níž bude vytvořen seznam doporučení pro vědomé rozhodování o budoucím studijním oboru/profesi. Metodiku bude možné využít i po ukončení projektu

# Zajištění důkladného a transparentního procesu evaluací v rámci celého komplexu inovačních aktivit.

 
<< zpět na přehled projektů