CzechEkoSystem


<< zpět na přehled projektů

Název:

CzechEkoSystém

Program:

OP Podnikání a inovace
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Řešení 5/2012 - 5/2015

Cíl:

Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj aktivit žadatelů z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital).

 

Služby skauta:

Dle podmínek projektu JAIP vyhledal a oslovil MSP, které mohly být předkladateli žádosti o poskytnutí podpory z projektu CzechEkoSystém. Následně asistoval při zpracování úspěšně hodnocených projektových žádostí. 

 

Databáze koučů CES:

Ing. Michaela Novotná a Ing. Petra Vachová jsou zahrnuty v databázi koučů.

Více na: http://www.projekt-czechekosystem.org/databaze-koucu/

 

Ing. Petra Vachová poskytuje služby kouče společnosti ALIDEA s.r.o..

 


                       
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨