CzechEkoSystem


<< zpět na přehled projektů

Název:

CzechEkoSystém

Program:

OP Podnikání a inovace
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Řešení 5/2012 - 5/2015

Cíl:

Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj aktivit žadatelů z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital).

 

Služby skauta:

Dle podmínek projektu JAIP vyhledal a oslovil MSP, které mohly být předkladateli žádosti o poskytnutí podpory z projektu CzechEkoSystém. Následně asistoval při zpracování úspěšně hodnocených projektových žádostí. 

 

Databáze koučů CES:

Ing. Michaela Novotná a Ing. Petra Vachová jsou zahrnuty v databázi koučů.

Více na: http://www.projekt-czechekosystem.org/databaze-koucu/

 

Ing. Petra Vachová poskytuje služby kouče společnosti ALIDEA s.r.o..

 


                       
<< zpět na přehled projektů