Popis I. etapy vědeckotechnického parku

 

I. ETAPA JIHOČESKÉHO VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU (JVTP) 

se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím inovačních a technologicky orientovaných firem. Ty v budově parku nacházejí laboratorní a technické zázemí se zaměřením převážně na biotechnologie, a zároveň i kancelářské prostory. Podnikatelský inkubátor poskytuje služby a zázemí pro firmy do 3 let od jejich vzniku. Etablovaným/fungujícím firmám jsou k dispozici služby podnikatelského inovačního centra.

Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde).

I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., II. etapu zajišťuje JVTP, a.s.

Kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí JAIP v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.

Prostředí I. etapy Jihočeského vědecko-technického parku je vhodné zejména pro:

  • Začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
  • Fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
  • Soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem.

V rámci I. etapy JVTP, jsou nájemcům k dispozici tyto prostory o celkové výměře 600 m2:

  • kanceláře 
  • laboratoře
  • prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením 
  • technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení)
  • specializované sklady a další doplňkové prostory