Popis Jihočeského vědeckotechnického parku - I.etapa

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) - I. etapa

se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím inovačních a technologicky orientovaných firem. Ty v budově parku nacházejí vyspělé laboratorní a technické zázemí se zaměřením převážně na biotechnologie, a zároveň i kancelářské prostory. Podnikatelský inkubátor poskytuje služby a zázemí pro firmy do 3 let od jejich vzniku. Etablovaným/fungujícím firmám jsou k dispozici služby podnikatelského inovačního centra.

Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde).

I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., II. etapu zajišťuje JVTP, a.s.

Kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí JAIP v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.

Prostředí Jihočeského vědecko-technického parku je vhodné zejména pro:

 • Začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
 • Fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
 • Soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem.

V rámci I. etapy JVTP, spravované JAIP, jsou nájemcům k dispozici tyto prostory o celkové výměře 600 m2:

 • kanceláře 
 • laboratoře
 • prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením 
 • technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení)
 • specializované sklady a další doplňkové prostory

Jihočeský vědeckotechnický park vznikl jako společný projekt Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Jihočeské hospodářské komory (prostřednictvím JAIP, o.p.s.) a Jihočeského kraje (prostřednictvím JVTP, a.s.). JVTP - I. etapa je členem  SVTP ČR, z.s.

Jeho hlavním cílem je:

 • Podporovat rozvoj a růst firem zaměřených na inovace a moderní technologie, zejména v oblasti biotechnologií.
 • Stimulovat spolupráci vědeckých a výzkumných institucí se soukromým sektorem a umožňovat tak přenos výsledků vědeckého výzkumu do praxe a napomoci tak jejich komercionalizaci.
 • Vytvořit síť spolupracujících veřejných a soukromých subjektů na poli inovací.
 • Pomáhat vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s důrazem na uplatnitelnost absolventů akademických institucí v Českých Budějovicích.
 • Přilákat investory s cílem ukotvit jejich působení v jižních Čechách v návaznosti na místní lidské zdroje, znalosti, vědecké a výzkumné aktivity a místní firmy.
 • Otevřít prostor pro další zájemce z řad vlastníků ochotných využívat svůj majetek k aplikaci vědeckých a výzkumných poznatků v praxi a k rozvíjení inovačního podnikání.
 • Působit jako katalyzátor změn a restrukturalizace ekonomické základny regionu směrem ke znalostně založené hospodářské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
 • Zvýšit atraktivnost akademického a univerzitního kampusu, aglomerace Českých Budějovic i celého regionu.

Přispět ke kultuře podnikavosti, finanční odpovědnosti a přijímání podnikatelského rizika především u studentů a absolventů vzdělávacích institucí.

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨