Zasídlené společnosti

Energy Benefit Centre, a.s.  (od 1. 1. 2018)

Značka Energy Benefit Centre působí v oblasti úspor energií na českém trhu od roku 2007. Od počátku je naší snahou pomáhat jak soukromému, tak i veřejnému sektoru najít optimální zdroje pro financování energetických projektů a zejména úspor energií.

Skupinu Energy Benefit Centre tvoří v současné době dvě společnosti. Akciová společnost Energy Benefit Centre a.s. a obecně prospěšná organizace Energy Benefit Centre o.p.s. Obecně prospěšná společnost se věnuje přednostně neziskovým aktivitám, především konzultační činnosti, vzdělávání a osvětě v oblasti šetrného nakládání s energií. Akciová společnost Energy Benefit Centre se zabývá poskytováním širokého spektra služeb rovněž v oblasti energetických úspor. Mezi hlavní činnosti patří řízení projektů, zpracování energetických auditů, dotační mangement, projekční činnost nebo řešení projektů financování metodou EPC.


 

Forestina, s.r.o. (od 1. 10. 2014)

Základní filosofií společnosti v produktové oblasti je vývoj a výroba organických hnojiv a souvisejících produktů, jejich určení je primárně pro hobby pěstitele, které vykazují vysokou kvalitu a užitné vlastnosti asociované s produkty určenými pro profesionální využití. Problematikou výroby zahradních hnojiv se firma intenzivně zabývá od roku 2006.

Předmětem záměru společnosti v prostorách JVTP je zavedení výroby unikátních preparátů vybraných druhů hub určených pro supresivní substráty a supresivní kapalná hnojiva s výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi.


 

Alidea s.r.o. (od 31.3.2014)

Společnost ALIDEA s.r.o. vznikla v roce 2014 s cílem ekologicky a ekonomicky únosného využití a recyklace odpadového hliníku bez zatěžování životního prostředí. V rámci JVTP realizuje společnost projekt Výroba síranu hlinitého z Al odpadu.


 

Ekoport o.s. (od 30.9.2012)

Občanské sdružení Ekoport působí v oblasti osvěty a vzdělávání s tématy životního prostředí, životního stylu a udržitelného rozvoje. V prostorách JVTP společnost realizuje ve spolupráci s JU v ČB projekt Green Jobs.


 

Česká bioplynová asociace (od 21.12.2009)

Posláním České bioplynové asociace (CzBA) je stát se technologickou platformou pro oblast výroby a využití bioplynu. CzBA sdružuje více jak 60 členů včetně předních vědeckovýzkumných institucí, dodavatelů a výrobců technologií, provozovatelů bioplynových stanic a dalších expertů nejen z České republiky. V prostorách JVTP realizuje CzBA projekt "TP bioplyn".


STRONGWEST a.s. (od 27.4.2015)

Ačkoli celosvětově relativně mnoho výzkumných skupin provádí antimikrobiální testování citlivosti Chlamydia Pneumoniae (CPN), není dosud standardizovaná metodika testování ani jednotně přijímaná interpretace výsledků. V našem projektu, který realizujeme v prostorách JVTP, chceme proto prozkoumat rozdíly v metodikách, užitých buněčných linií  a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu a výkladu testování antimikrobiální citlivosti na Chlamydia Pneumonie.


HappyMary s.r.o. (od 1.2.2016)

Společnost HappyMary je jednou z novinek na trhu v oblasti využití přírodních produktů pro výrobu a vývoj kosmetických přípravků. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky bez syntetických konzervačních látek, barviv, plnidel a chemických přísad inovativními metodami.

Jednatel: Bc. Pavlína Toufarová


LARX s.r.o. (od 1.2.2016)

Společnost LARX s.r.o. (dále jen „Technologická společnost“) byla založena jako jednoúčelová společnost určená k vývoji a provozování technologií chytré domácnosti LOXONE, především pak vývoji inovativní webové aplikace (vizualizace) pro ovládání chytrého domu přes webový prohlížeč, nezávisle na zařízení (platformě). Produkt bude v České republice marketován pod obchodním označením digitalnidomy.cz či LARX.cz a na zahraničních trzích (zejména evropských) pak pod označením LARX-digital.com.


CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (od 1.5.2016)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.


TOMÁŠ GOTTWALD (od 1.10. 2016)

Předmětem podnikání jsou konstrukční a vývojové práce v oboru strojírenství.


Cracking bits s.r.o. (od 1.4.2017)

Předmětem podnikání společnosti je spravování základny Windows 7/8/10 WPF desktop aplikace v jazyce C#.NET a DevExpress knihovnou. Společnost pracuje na vývoji Linux desktop aplikací a také vytváří Android aplikace pro chytré tablety, telefony, televize a Apple mobilní aplikace v iOS/Swiftu.

Poskytuje konzultace a pomoc s vývojem v rámci EMV a Contactless.

Dále společnost také zajišťuje správu menší sítě a serverů Windows 2003/2012 a Linux.

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨