Zasídlené společnosti

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Centrum pro přírodovědné vzdělávání je místem pro výměnu a sdílení zkušeností, přípravu studentských praxí, tvůrčí aktivity VŠ i SŠ pedagogů i VŠ a SŠ studentů, propagaci učitelského povolání nebo pro přípravu a realizaci popularizačních i odborných přednášek a kurzů DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 


Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav aplikované informatiky

V oblasti vědecké činnosti se akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci a dalším oblastem souvisejícím s aplikací informatiky.


Energy Benefit Centre, a.s.  

Společnost Energy Benefit Centre působí v oblasti úspor energií na českém trhu od roku 2007. Od počátku je naší snahou pomáhat jak soukromému, tak i veřejnému sektoru najít optimální zdroje pro financování energetických projektů a zejména úspor energií.


LARX s.r.o. 

Technologická společnost LARX se zabývá velkoobchodním prodejem uhlíkových fólií a elektrického vytápění, realizací developerských staveb včetně chytrých technologií a regulace.


CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.


TOMÁŠ GOTTWALD 

Předmětem podnikání jsou konstrukční a vývojové práce v oboru strojírenství.


Forestina, s.r.o. 

Základní filosofií společnosti v produktové oblasti je vývoj a výroba organických hnojiv a souvisejících produktů, jejich určení je primárně pro hobby pěstitele, které vykazují vysokou kvalitu a užitné vlastnosti asociované s produkty určenými pro profesionální využití. Předmětem záměru společnosti v prostorách JVTP je zavedení výroby unikátních preparátů vybraných druhů hub určených pro supresivní substráty a supresivní kapalná hnojiva s výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi.