CE RESPONSIBLE


<< zpět na přehled projektů

Název:

Altruistic entrepreneur, CE Sustainable model to support social entrepreneurship

Zkrácený název:

CE RESPONSIBLE

Program:

Interreg Central Europe

Číslo projektu:

CE1457

Žadatel:

E – závod (Slovinsko)

Celkový rozpočet projektu: 2.305.950,00€ 
Celkem financováno z fondu ERDF: 1.913.507,50€

Trvání:

36 měsíců (04/2019 – 03/2022)

Partneři:

1. E – závod (Slovinsko)

2. Citta Metropolitan a di Bologna (Itáli)

3. ikosom UG (Německo)

4. Alma Mater Studiorum Universita di Bologna (Itálie)

5. Brodoto d.o.o. (Chorvatsko)

6. Centrum vedecko – technických informácií SR (Slovensko)

7. Magyar Tudományos Akadémia (Maďarsko)

8. Gmina Kielce (Polsko)

9. Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. (ČR)

10. Fachhochschule Salzburg (Rakousko)

11. Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara (Maďarsko)

Web projektu:

Facebook projektu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-RESPONSIBLE.html

https://www.facebook.com/pages/category/Business-Consultant/CE-Responsible-112985660155613/ 


 

Hlavní cíle projektu:

  • Vytvoření databáze obou zúčastněných cílových skupin, poskytnutí příkladů praxe z regionu,
  • Zapojení  úspěšných podnikatelů  do komunity CE Altru – preneurs a využití jejich volných zdrojů (peněz, znalostí, pracovní síly) k podpoře sociálních podniků
  • Organizace a realizace koučinkových akcí
  • Poskytnutí klíčového pohledu na existující politickou, právní podporu v ČR, poskytnutí vstupů pro rámcový model, seznam potencionálních indikátorů zúčastněným stranám

Ke stažení:
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨