Bridge4Innovation


<< zpět na přehled projektů

 

Název:

Bridge4Innovation

Zkrácený název:

B4I

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/12.0099

Název výzvy:

2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.4 Partnerství a sítě

Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Trvání: 1/2010 - 12/2012
Partneři:

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Biologické centrum Akademie věd České republiky v.v.i.

Web projektu: www.b4i.cz

 


Obsah

Cílem projektu bridge4innovation je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje.

 

Reportáže JAiP

 


                                   
<< zpět na přehled projektů