Virtuálně zasídlené společnosti

Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. 

Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. (JSBE) byl založen s posláním stát se regionální platformou pro bioekonomiku a oběhové hospodářství, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na národní a evropské úrovni a realizovat vědecko-výzkumné a technologické inovační aktivity. 

Vizí Spolku je, v souladu s definicí bioekonomiky, uzavření ekologického cyklu v krajině, který obsahuje vodu, půdu a klima. Snahou je navázat na tradiční zdroje a odvětví a propojit je s novou technologií s vysokou přidanou hodnotou za podmínek, které zajistí trvalou udržitelnost rozvoje regionu. 

JSBE je také součástí KIP pro Bioekonomiku a oběhové hospodářství, která je součástí RIS3 strategie Jihočeského kraje 2021-2027. Vznik Krajské inovační platformy byl schválen na XV. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje dne 21.9.2020.

Registrace:

JSBE byl zaregistrován 12. 8. 2020 


Česká biotechnologická platforma z.s.

Česká biotechnologická platforma vzniká s posláním stát se národní technologickou platformou (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl, resp. realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Záměrem je také lepší uplatnění a zvyšování kvalifikace studentů, výzkumných pracovníků a dalších expertů v oboru.


AgEnDa, o.s.

Cílem občanského sdružení AgEnDa je zvyšovat povědomí o využívání environmentálně přiznivých technologií a postupů prostřednictvím budování vzájemných vztahů a platforem.

 


R2S s.r.o.

Cílem společnosti R2S, s.r.o. je nabídnout výzkumným organizacím virtuální prostor, "tržiště" pro podporu prodeje inovativních myšlenek chráněných patentem či užitným vzorem a jejich účinnou prezentaci.


GEN-TREND, s.r.o. 

Společnost GEN-TREND s.r.o. seskupuje odborníky z oblasti výzkumu molekulární a genové technologie, manažery úspěšných obchodních společností z oblasti biotechnologií a jejich aplikací v medicíně, ekologii, potravinářství apod. Záměr společnosti realizovaný v prostorách JVTP je postaven na inovaci dvou stávajících produktů společnosti, první z nich je z oblasti vývoje diagnostických souprav parodontálních patogenů, druhý je inovace procesu fermentační produkce biologicky aktivních molekul antigenů pro výrobu serologických diagnostik.


Alidea s.r.o. 

Společnost ALIDEA s.r.o. vznikla v roce 2014 s cílem ekologicky a ekonomicky únosného využití a recyklace odpadového hliníku bez zatěžování životního prostředí. V rámci JVTP realizuje společnost projekt Výroba síranu hlinitého z Al odpadu.


Ekoport o.s. 

Občanské sdružení Ekoport působí v oblasti osvěty a vzdělávání s tématy životního prostředí, životního stylu a udržitelného rozvoje. V prostorách JVTP společnost realizuje ve spolupráci s JU v ČB projekt Green Jobs.