TROJLÍSTEK


<< zpět na přehled projektů

 

Název:

Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let

Zkrácený název:

TROJLÍSTEK

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/26.0044

Název výzvy:

IPo - oblast podpory 1.1
Žadatel: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Trvání: 1/2012 - 12/2013
Partneři:

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání
Asociace institucí a odborníků transferu znalostí 
Institut rozvoje evropských regionů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Web projektu: http://www.portal-ctyrlistek.cz/

 


Obsah

Projekt Trojlístek byl zaměřen na prohloubení zájmu žáků a žákyň 6. až 9. tříd ZŠ a nižších stupňů osmiletých gymnázií o přírodovědné předměty, zvýšení kvality počátečního vzdělávání 11 až 15 letých žáků v přírodovědných předmětech a posílení praktické a laboratorní výuky, která je v současné době nedostatečná. 

Projekt byl realizován v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Jihočeském kraji.

  • vytvoření 3 metodik (metodika z Fyziky, Chemie, Biologie/přírodopis) -  pilotní ověření v reálné výuce na min. 20 základních školách a osmiletých gymnáziích
  • proškoleno 400 učitelů v práci s nově vzniklými metodikami
  • 6 000 žáků a žákyň seznámeno s kouzlem bádání
  • 60 minutový filmový metodický dokument
  • vytvoření a provoz portálu Čtyřlístek (později bude rozšířen také o zeměpis)

Výstupy

Publicita

Ukončení a udržitelnost projektu

Projekt "Trojlístek"  byl v souladu s plánem ukončen  k 31.12.2013. Všechny plánované monitorovací indikátory byly splněny a přeplněny. I po skončení projektu zůstávají i nadále funkční webové stránky http://www.portal-ctyrlistek.cz/

VŠECHNY PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JSOU PRO ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST BEZPLATNĚ A VOLNĚ DOSTUPNÉ K VYUŽITÍ PRO POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ. JE VŠAK ZAKÁZÁNO JEJICH DALŠÍ SVÉVOLNÉ UPRAVOVÁNÍ A DALŠÍ (NAPŘ. KOMERČNÍ) PRODUKCE.

ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKTIVITÁCH PROJEKTU PODÍLELI. I JEJICH ZÁSLUHOU BYLY VŠECHNY KLÍČOVÉ AKTIVITY A MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ÚSPĚŠNĚ SPLNĚNY.

 


                                   
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨