TECHNICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY


<< zpět na přehled projektů

 

Název:

Technické mateřské školy

Zkrácený název:

MATES

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/48.0152

Název výzvy:

 IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 12 měsíců (1.7. 2014 až 30.6. 2015)
Partneři:

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
Česká manažerská asociace
Societas Rudolphina, o.s.

Web projektu: www.technicke-ms.cz

Obsah:

Projekt je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří mají zájem o nové přístupy ve výchově a ve vzdělávání dětí. Vznikl na základě potřeb společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném věku a opírá se o konkrétní zkušenosti hrstky lidí, kteří se touto záležitostí již několik let zabývají.

Vzdělávací kurz je složen ze dvou částí:

1. část je zaměřena na metodiku pokrývající celkem 5 oblastí:

  • oblast stavební,
  • oblast strojní,
  • oblast hudební (resp. hudební nástroje),
  • oblast chemie,
  • oblast biotechnologie. 

Jednotlivé oblasti jsou děleny dál do vzdělávacích modulů (cca 10 modulů pro každou oblast). Celý vzdělávací blok byl zpracován do podoby Metodiky. Ta je koncipována tak, aby sloužila nejen jako pomůcka pro vlastní práci pedagogů v MŠ, ale také jako podpůrný materiál lektorské práce těch pedagogů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat, a to zejména svým kolegyním/kolegům. Vzdělávání bylo zpestřeno prací s tablety, které měly všechny účastnice/účastníci k dispozici po celou dobu školení.

Rozsah: 5 x 8 hodin přímé výuky.

2. část je zaměřena na  rozvoj celé řady dovedností, jejichž zvládnutí je důležité jak pro práci pedagoga v MŠ, tak pro jeho vystupování v roli lektora (a pomáhá i při komunikaci s rodiči).

Konkrétně se skládá z těchto vzdělávacích modulů:

  • Osobnostní kompetence
  • Sociální kompetence
  • Morální kompetence
  • Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol.

Tato část byla realizována jak formou přímé výuky, tak distančně prostřednictvím E-learningové podpory pod vedením špičkových lektorů.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky a samostudia.

Výstupy:

Akreditované vzdělávací programy

Gamefikace

Publicita:


 
<< zpět na přehled projektů
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨