TECHNICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY


<< zpět na přehled projektů

 

Název:

Technické mateřské školy

Zkrácený název:

MATES

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/48.0152

Název výzvy:

 IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 12 měsíců (1.7. 2014 až 30.6. 2015)
Partneři:

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
Česká manažerská asociace
Societas Rudolphina, o.s.

Web projektu: www.technicke-ms.cz

Obsah:

Projekt je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří mají zájem o nové přístupy ve výchově a ve vzdělávání dětí. Vznikl na základě potřeb společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném věku a opírá se o konkrétní zkušenosti hrstky lidí, kteří se touto záležitostí již několik let zabývají.

Vzdělávací kurz je složen ze dvou částí:

1. část je zaměřena na metodiku pokrývající celkem 5 oblastí:

  • oblast stavební,
  • oblast strojní,
  • oblast hudební (resp. hudební nástroje),
  • oblast chemie,
  • oblast biotechnologie. 

Jednotlivé oblasti jsou děleny dál do vzdělávacích modulů (cca 10 modulů pro každou oblast). Celý vzdělávací blok byl zpracován do podoby Metodiky. Ta je koncipována tak, aby sloužila nejen jako pomůcka pro vlastní práci pedagogů v MŠ, ale také jako podpůrný materiál lektorské práce těch pedagogů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat, a to zejména svým kolegyním/kolegům. Vzdělávání bylo zpestřeno prací s tablety, které měly všechny účastnice/účastníci k dispozici po celou dobu školení.

Rozsah: 5 x 8 hodin přímé výuky.

2. část je zaměřena na  rozvoj celé řady dovedností, jejichž zvládnutí je důležité jak pro práci pedagoga v MŠ, tak pro jeho vystupování v roli lektora (a pomáhá i při komunikaci s rodiči).

Konkrétně se skládá z těchto vzdělávacích modulů:

  • Osobnostní kompetence
  • Sociální kompetence
  • Morální kompetence
  • Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol.

Tato část byla realizována jak formou přímé výuky, tak distančně prostřednictvím E-learningové podpory pod vedením špičkových lektorů.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky a samostudia.

Výstupy:

Akreditované vzdělávací programy

Gamefikace

Publicita:


 
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨