SPINNET


<< zpět na přehled projektů

 

Program:

Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Žadatel: Společnost vědeckotechnických parků ČR
Partneři:

Univerzita Palackého v Olomouci
Technologické inovační centrum s.r.o.
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
BIC Brno spol. s r.o.
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Web projektu: www.svtp.cz/spinnet

Cíle:

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. 

Klíčové aktivity projektu

  • Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
  • Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
  • Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
  • Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
  • Partnerství s aplikační sférou a portál www.spoluprace.org

Výstupy:

  1. publikace Zakládáme inovační firmu
  2. publikace Dobrá praxe
  3. metodika hodnocení podnikatelských záměrů

Úspěchy:

V průběhu slavnostního vyhlášení výsledků projektu Vizionáři 2014 byla dne 4.12.2014 udělena zvláštní cena projektu Vizionáři 2014 za studentský inovativní podnikatelský záměr 2014 Janu Novákovi z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za „Uplatnění mikroorganismů v potravinářském průmyslu“. Děkuji Petru Kohoutovi z JČU za zaslanou nominaci a systematickou práci se studenty.

        

<< zpět na přehled projektů
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨