SPINNET


<< zpět na přehled projektů

 

Program:

Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Žadatel: Společnost vědeckotechnických parků ČR
Partneři:

Univerzita Palackého v Olomouci
Technologické inovační centrum s.r.o.
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
BIC Brno spol. s r.o.
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Web projektu: www.svtp.cz/spinnet

Cíle:

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. 

Klíčové aktivity projektu

  • Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
  • Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
  • Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
  • Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
  • Partnerství s aplikační sférou a portál www.spoluprace.org

Výstupy:

  1. publikace Zakládáme inovační firmu
  2. publikace Dobrá praxe
  3. metodika hodnocení podnikatelských záměrů

Úspěchy:

V průběhu slavnostního vyhlášení výsledků projektu Vizionáři 2014 byla dne 4.12.2014 udělena zvláštní cena projektu Vizionáři 2014 za studentský inovativní podnikatelský záměr 2014 Janu Novákovi z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za „Uplatnění mikroorganismů v potravinářském průmyslu“. Děkuji Petru Kohoutovi z JČU za zaslanou nominaci a systematickou práci se studenty.

        

<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨