SPINNET


<< zpět na přehled projektů

 

Program:

Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Žadatel: Společnost vědeckotechnických parků ČR
Partneři:

Univerzita Palackého v Olomouci
Technologické inovační centrum s.r.o.
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
BIC Brno spol. s r.o.
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Web projektu: www.svtp.cz/spinnet

Cíle:

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. 

Klíčové aktivity projektu

  • Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
  • Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
  • Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
  • Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
  • Partnerství s aplikační sférou a portál www.spoluprace.org

Výstupy:

  1. publikace Zakládáme inovační firmu
  2. publikace Dobrá praxe
  3. metodika hodnocení podnikatelských záměrů

Úspěchy:

V průběhu slavnostního vyhlášení výsledků projektu Vizionáři 2014 byla dne 4.12.2014 udělena zvláštní cena projektu Vizionáři 2014 za studentský inovativní podnikatelský záměr 2014 Janu Novákovi z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za „Uplatnění mikroorganismů v potravinářském průmyslu“. Děkuji Petru Kohoutovi z JČU za zaslanou nominaci a systematickou práci se studenty.

        

<< zpět na přehled projektů