RoadCSR


<< zpět na přehled projektů

Název:

A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises

Zkrácený název:

RoadCSR

Program:

Interreg Europe

Číslo projektu:

PGI02364

Žadatel:

Larnaca and Famagusta Districts Development Agency

Trvání:

48 měsíců (01/2017 – 12/2020)

Partneři:

Region of Crete, General Directorate of Labor, Regional Ministry of Education and Employment of the Government of Extremadura, Norwegian University of Science and Technology, E-Institute, South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising, Veneto Region

Web projektu:

Facebook projektu:

www.interregeurope.eu/road-csr

https://www.facebook.com/roadcsr


Obsah

Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost.

Díky projektu dojde i ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti firem napříč širokou veřejností, MSP i investory. Důležitou součástí projektu bude výměna zkušeností a sdílení znalostí mezi partnery projektu a vyhledávání příkladů dobré praxe s cílem jejich další distribuce. Výsledky projektu budou šířeny prostřednictvím tematických seminářů a odborných setkání.

Projekt očekává celou řadu výstupů, mezi které patří např. studie o společenské odpovědnosti firem v ČR, příručka dobré praxe CSR, politická doporučení na regionální úrovni či akční plány o CSR.

Výstupy

- Studie o stavu společenské odpovědnosti firem v České republice
- Příručka „best practise“ CSR v České republice a partnerských zemích
- Akční plán společenské odpovědnosti firem v rámci Jihočeského kraje
- Politická doporučení na regionální úrovni

V případě zájmu o výše uvedené výstupy kontaktujte manažerku projektu  na emailu pisova@jaip.cz

Web projektu: www.interregeurope.eu/road-csr
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨