RoadCSR


<< zpět na přehled projektů

Název:

A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises

Zkrácený název:

RoadCSR

Program:

Interreg Europe

Číslo projektu:

PGI02364

Žadatel:

Larnaca and Famagusta Districts Development Agency

Trvání:

48 měsíců (01/2017 – 12/2020)

Partneři:

Region of Crete, General Directorate of Labor, Regional Ministry of Education and Employment of the Government of Extremadura, Norwegian University of Science and Technology, E-Institute, South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising, Veneto Region

Web projektu:

Facebook projektu:

www.interregeurope.eu/road-csr

https://www.facebook.com/roadcsr


Obsah

Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost.

Díky projektu dojde i ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti firem napříč širokou veřejností, MSP i investory. Důležitou součástí projektu bude výměna zkušeností a sdílení znalostí mezi partnery projektu a vyhledávání příkladů dobré praxe s cílem jejich další distribuce. Výsledky projektu budou šířeny prostřednictvím tematických seminářů a odborných setkání.

Projekt očekává celou řadu výstupů, mezi které patří např. studie o společenské odpovědnosti firem v ČR, příručka dobré praxe CSR, politická doporučení na regionální úrovni či akční plány o CSR.

Výstupy

- Studie o stavu společenské odpovědnosti firem v České republice
- Příručka „best practise“ CSR v České republice a partnerských zemích
- Akční plán společenské odpovědnosti firem v rámci Jihočeského kraje
- Politická doporučení na regionální úrovni

V případě zájmu o výše uvedené výstupy kontaktujte manažerku projektu  na emailu pisova@jaip.cz

Web projektu: www.interregeurope.eu/road-csr
<< zpět na přehled projektů