RAPIDE


<< zpět na přehled projektů

Název:

Bringing innovative products and services to the market more quickly

Zkrácený název:

RAPIDE

Program:

Interreg IV C – OP Meziregionální spolupráce
›Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
›Podtéma: Inovace, výzkum a technologický rozvoj

Fast track - Regions for Economic Change

Žadatel: South West England (Velká Británie)
Trvání: 10/2008 – 6/2010
Partneři:

Észak - Alföld (Maďarsko)
Galicia (Španělsko)
Kujawsko - Pomorskie (Polsko)
Lapland (Finsko)
Örebro (Švédsko)
Saxony Anhalt (Německo)
South Bohemia (Česká republika)
Tartu (Estonsko)
Wales (Velká Británie)
Western Greece (Řecko)

Web projektu: www.rapidenetwork.eu

Cíl

Zlepšit regionální podporu a stimulaci inovací jako klíčového faktoru konkurenceschopnosti.

Pomoci MSP s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu:

  • Kontrola rizika
  • Financování
  • Efektivní partnerství

Ovlivnit budoucí politiku a programy zaměřující se na podporu VaVaI.

Výstupy


Výstupy za Jihočeský kraj:

BLUES
›metodika hodnocení start-upů, vhodná pro poznání slabých a silných stránek a posouzení životaschopnosti investory, vlastníky či jinými zainteresovanými osobami

PITCHING INNOVATION SOFTWARE
›metodický software pro efektivnější komunikaci (pitching) mezi akademickou a podnikatelskou sférou
 

Ke stažení:

Web projektu: www.rapidenetwork.eu

    


 
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨