PROMOTE


<< zpět na přehled projektů

Název:

Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

Zkrácený název:

PROMOTE

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/09.0131
Trvání: 9/2009 – 8/2012 
Partneři:

VÚTS, a. s.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i
Vysoké učení technické v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě

Web projektu: http://www.ramcove-programy.cz/

 


Obsah

Cílem projektu Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce je podpořit mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu prostřednictvím rozvoje specifických kompetencí regionálních pracovníků VaV tak, aby se zvýšily jejich šance pro efektivní zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

 


                                   
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨