PROMOTE


<< zpět na přehled projektů

Název:

Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

Zkrácený název:

PROMOTE

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/09.0131
Trvání: 9/2009 – 8/2012 
Partneři:

VÚTS, a. s.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i
Vysoké učení technické v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě

Web projektu: http://www.ramcove-programy.cz/

 


Obsah

Cílem projektu Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce je podpořit mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu prostřednictvím rozvoje specifických kompetencí regionálních pracovníků VaV tak, aby se zvýšily jejich šance pro efektivní zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

 


                                   
<< zpět na přehled projektů