Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu


<< zpět na přehled projektů

Název:

Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu

Zkrácený název:

OBUVV

Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000641

Název programu:

Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP

Žadatel:

BC AV ČR

Trvání:

48 měsíců (9/2017 – 9/2021)

Partneři:

JAIP o.p.s.

Web projektu:

  ----

Cíl

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné kompetence zaměstnanců a spolupráci s aplikační sférou na Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. (ÚTT). Za pomoci partnera projektu JAIP o.p.s. bude nastaven systém, který umožní rozšířit financování aktivit VaVaI o alternativní zdroje. Součástí projektu bude tvorba analýz, úprava procesního nastavení TT a zřízení informačního systému. Odborný tým i vědečtí pracovníci k tomuto účelu využijí i zkušenosti ze zahraničních pracovišť (např. USA).

Cílem projektu je upevnění pozice Úseku transferu technologií BC v rámci struktury BC a vytvoření stabilního a fundovaného týmu expertů, ve smyslu optimalizace a rozvoje, s jasně nastavenými procesy a řízení transferu technologií v organizaci. Tím bude zajištěna maximální možná podpora systematickému směřování BC na aplikovaný a orientovaný výzkum, podpořena stabilně ukotvenými procesními postupy. Vědečtí pracovníci si musí uvědomit potřebu odstranění bariér, které aktuálnímu využití výsledků výzkumu v praxi brání. Průběžný stav potenciálních a probíhajících spoluprací bude evidován v nově pořízeném informačním systému a bude podpořen systematickou spoluprací vědeckých pracovníků s experty z ÚTT.

Dále bude v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 strategii a ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání (JAIP) analyzována a ustanovena systémová podpora využití neveřejných zdrojů pro financování výzkumu na BC. Tato aktivita odráží potřebu zvýšení spolupráce a technologického transferu identifikovanou v Klíčové oblasti změn B v regionální RIS3. V souvislosti s nově nastavenými principy a zjištěními dojde pravděpodobně k aktualizaci členů stávající Rady pro komercionalizaci působící při BC tak, aby reagovala na aktuální potřeby i v souvislosti s implementací RIS3 strategie.
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨