Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu


<< zpět na přehled projektů

Název:

Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu

Zkrácený název:

OBUVV

Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000641

Název programu:

Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP

Žadatel:

BC AV ČR

Trvání:

48 měsíců (9/2017 – 9/2021)

Partneři:

JAIP o.p.s.

Web projektu:

  ----

Cíl

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné kompetence zaměstnanců a spolupráci s aplikační sférou na Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. (ÚTT). Za pomoci partnera projektu JAIP o.p.s. bude nastaven systém, který umožní rozšířit financování aktivit VaVaI o alternativní zdroje. Součástí projektu bude tvorba analýz, úprava procesního nastavení TT a zřízení informačního systému. Odborný tým i vědečtí pracovníci k tomuto účelu využijí i zkušenosti ze zahraničních pracovišť (např. USA).

Cílem projektu je upevnění pozice Úseku transferu technologií BC v rámci struktury BC a vytvoření stabilního a fundovaného týmu expertů, ve smyslu optimalizace a rozvoje, s jasně nastavenými procesy a řízení transferu technologií v organizaci. Tím bude zajištěna maximální možná podpora systematickému směřování BC na aplikovaný a orientovaný výzkum, podpořena stabilně ukotvenými procesními postupy. Vědečtí pracovníci si musí uvědomit potřebu odstranění bariér, které aktuálnímu využití výsledků výzkumu v praxi brání. Průběžný stav potenciálních a probíhajících spoluprací bude evidován v nově pořízeném informačním systému a bude podpořen systematickou spoluprací vědeckých pracovníků s experty z ÚTT.

Dále bude v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 strategii a ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání (JAIP) analyzována a ustanovena systémová podpora využití neveřejných zdrojů pro financování výzkumu na BC. Tato aktivita odráží potřebu zvýšení spolupráce a technologického transferu identifikovanou v Klíčové oblasti změn B v regionální RIS3. V souvislosti s nově nastavenými principy a zjištěními dojde pravděpodobně k aktualizaci členů stávající Rady pro komercionalizaci působící při BC tak, aby reagovala na aktuální potřeby i v souvislosti s implementací RIS3 strategie.
<< zpět na přehled projektů