MSB - Innocat


<< zpět na přehled projektů

Název:

Inovační katalyzátor pro Mühlviertel - jižní Čechy

Zkrácený název:

MSB - Innocat

Program:

OP Evropská územní spolupráce, Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Číslo projektu:

M00209

Název programu:

Evropská územní spolupráce ČR – Rakousko 2007-2013
Žadatel:  
Trvání: 1/2012 – 12/2014
Partneři:

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Jihočeský vědeckotechnický park a.s.
tech cEnter Linz
TZ Freistadt

Web projektu: www.msb-innocat.eu

Obsah

Smyslem projektu je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

 

Projekt MSB-Innocat si klade následující cíle:

  • zviditelnění regionu Mühlviertel-jižní Čechy jako technologicky vyspělé lokality
  • využití a vylepšení existujících sítí a platforem pro přeshraniční přenos výsledků
  • sestavení a realizace konceptu "katalyzátoru" pro proces "srovnávání nabídky VaV a poptávky po inovacích"
  • přenos Know-How ze sítě hornorakouských tzv. impulsních center (obzvláště z oblasti Mühlviertel) při vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur v jižních Čechách
  • prohloubení a rozšíření přeshraniční sítě inovačních aktérů a podniků

Výstupy projektu MSB-Innocat by měla být rozvinutá spolupráce mezi organizacemi VaV a podniky v oblasti Mühlviertel a v jižních Čechách s možným navýšením počtu společných VaV projektů a dalších společných akcí zaměřených na přenos know-how a best practice.

Výstupy

 

Web projektu: www.msb-innocat.eu

 

 

<< zpět na přehled projektů
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨