MSB - Innocat


<< zpět na přehled projektů

Název:

Inovační katalyzátor pro Mühlviertel - jižní Čechy

Zkrácený název:

MSB - Innocat

Program:

OP Evropská územní spolupráce, Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Číslo projektu:

M00209

Název programu:

Evropská územní spolupráce ČR – Rakousko 2007-2013
Žadatel:  
Trvání: 1/2012 – 12/2014
Partneři:

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Jihočeský vědeckotechnický park a.s.
tech cEnter Linz
TZ Freistadt

Web projektu: www.msb-innocat.eu

Obsah

Smyslem projektu je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

 

Projekt MSB-Innocat si klade následující cíle:

  • zviditelnění regionu Mühlviertel-jižní Čechy jako technologicky vyspělé lokality
  • využití a vylepšení existujících sítí a platforem pro přeshraniční přenos výsledků
  • sestavení a realizace konceptu "katalyzátoru" pro proces "srovnávání nabídky VaV a poptávky po inovacích"
  • přenos Know-How ze sítě hornorakouských tzv. impulsních center (obzvláště z oblasti Mühlviertel) při vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur v jižních Čechách
  • prohloubení a rozšíření přeshraniční sítě inovačních aktérů a podniků

Výstupy projektu MSB-Innocat by měla být rozvinutá spolupráce mezi organizacemi VaV a podniky v oblasti Mühlviertel a v jižních Čechách s možným navýšením počtu společných VaV projektů a dalších společných akcí zaměřených na přenos know-how a best practice.

Výstupy

 

Web projektu: www.msb-innocat.eu

 

 

<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨