BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE


<< zpět na přehled projektů

Název:

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Program:

Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2013

Číslo projektu:

2013000546

Název výzvy:

Opatření 1 – Rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 4/2013 - 11/2013
Web projektu: http://www.gate2biotech.cz/biotechnologicka-konference/

 


Obsah

Zdroj: fotodokumentace JAIP

Biotechnologie jsou pro Českou republiku klíčovým oborem. Jsou spojeny s výzkumem, vývojem a inovacemi, které mají pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky zcela zásadní význam.

Realizace mezinárodní BIOTECHNOLOGICKÉ KONFERENCE zacílené na odbornou a specializovanou cílovou skupinu znamená podpoření povědomí o biotechnologických aktivitách v regionu a tím i podpoření aktivit cestovního ruchu.

Cílem je zvýšení atraktivity jihočeského regionu pro české i zahraniční investory.

  


                                                                                 
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨