InnoFun


<< zpět na přehled projektů

Název:

Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people

Zkrácený název:

InnoFun

Program:

Interreg IV C – OP Meziregionální spolupráce

Číslo projektu:

1076R4

Název programu:

Interreg IV C – OP Meziregionální spolupráce
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 36 měsíců (1/2012 – 12/2014)
Partneři:

University of Cyprus, Tartu City Goverment, Tartu Science Park, IBBT, Jihočeský kraj, Larnaca District Development Agency, Mediterranee Technologies, Tecnalia research & innovation, Lapland University of Applied Sciences, Opportunity Peterborough, Flemish Government, Slovak Business Agency

Web projektu: www.innofun.org

Cíl

Hlavním cílem projektu InnoFun je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy, resp. uživateli, tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh.

Inovační politika regionu, resp. podpora tvorby inovací na regionální úrovni bude zlepšena díky přijetí hodnotících hledisek používaných soukromými investory. Dalším přínosem pro regionální inovační politiku je koordinace postupu mezi autory inovací a regionálními samosprávnými orgány, tak aby bylo dosaženo konsensu ve způsobu podpory inovací.

V rámci pilotní akce v Jihočeském kraji JAIP v rámci projektu Innofun realizoval přednášky o Digital Story Tellingu (DST) a Pitchingu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konkrétně v předmětu Firma II. zpracováním podnikatelských záměrů formou moderních prezentačních metod pro efektivnější získávání finančních prostředků.

Výstupy

Výstupy projektu představené v digitální podobě:

Představení projektu INNOFUN

 

Výstupy za region jižní Čechy:

Akreditovaný vzdělávací program s názvem Digital Story Telling, Pitching – moderní formy prezentace podnikatelských záměrů.

Regionální akční plán – jižní Čechy

Vybranému inovačnímu záměru -  Řízení malých vodních elektráren a následná optimalizace účinnosti (účastník investorského setkání – Inovační koktejl) byla zpracována videopitch.

 

Řízení malých vodních elektráren a následná optimalizace účinnosti

Web projektu: www.innofun.org

 


 
<< zpět na přehled projektů
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨