ENVITECH


<< zpět na přehled projektů

 

Název:

Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků
základních škol Jihočeského kraje

Zkrácený název:

ENVITECH

Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.14/02.0035

Název výzvy:

Jihočeský kraj - Výzva č.2 pro GP - oblast podpory 1.1
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání
Trvání: 16 měsíců (9/2013 - 12/2014)
Partneři:

nejsou

 


Obsah

Hlavním cílem projektu bylo posílení zájmu žáků jihočeských základních škol o studium přírodovědných a technických oborů a o stav životního prostředí.

  • vytvořeny metodiky vzdělávacího modulu praktické výuky přírodovědných a technických předmětů s důrazem na nacházení mezipředmětových vazeb
  • 65 výukových a projektových dnů
  • 30 exkurzí
  • 20 minutový filmový metodický dokument

Výstupy

  • Akreditovaný vzdělávací program
  • Filmový dokument

Publicita

Ukončení a udržitelnost projektu

 

Projekt "ENVITECH"  byl v souladu s plánem ukončen  k 31.12.2014. Všechny plánované monitorovací indikátory byly splněny a přeplněny. I po skončení projektu zůstávají i nadále funkční webové stránky www.projekt-envitech.cz

VŠECHNY PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JSOU PRO ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST BEZPLATNĚ A VOLNĚ DOSTUPNÉ K VYUŽITÍ PRO POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ. JE VŠAK ZAKÁZÁNO JEJICH DALŠÍ SVÉVOLNÉ UPRAVOVÁNÍ A DALŠÍ (NAPŘ. KOMERČNÍ) PRODUKCE.

ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKTIVITÁCH PROJEKTU PODÍLELI. I JEJICH ZÁSLUHOU BYLY VŠECHNY KLÍČOVÉ AKTIVITY A MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ÚSPĚŠNĚ SPLNĚNY.

 


                                   
<< zpět na přehled projektů