E-FIX


<< zpět na přehled projektů

Obsah

Cílem projektu je připravit evropský trh – se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu včetně zemí Kavkazu – na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování v energetickém sektoru. To má za cíl usnadnit nárůst investic do energetických projektů a služeb.

Partneři projektu budou pracovat na vývoji individualizovaných inovativních mechanizmů financování přizpůsobených partnerským zemím, s dlouhodobým dopadem spuštění soukromých investic v oblasti energetické účinnosti. Inovativními mechanizmy financování budou např. úvěrové linky pro uzavírání smluv o energetické náročnosti, modely leasingu pro projekty energetické účinnosti v závislosti na rámcových podmínkách jednotlivých partnerských zemí, apod. Rozvoj a zavádění takových mechanismů bude intenzivně doprovázeno školením a přenosem znalostí na místní i mezinárodní úrovni.
<< zpět na přehled projektů