ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY


<< zpět na přehled projektů

Název:

PREZENTACE ČESKÝCH BUDĚJOVIC JAKO "MĚSTA VĚDY" FORMOU PROPAGACE VÝZNAMNÝCH REGIONÁLNÍCH APLIKOVATELNÝCH VĚDECKÝCH ÚSPĚCHŮ VÝZKUMU A VÝVOJE (VAV) V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ 

Zkrácený název:

ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY

Program:

Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2010
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 4/2010 - 11/2010

 


Obsah:

Cílem projektu je zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu prostřednictvím zkvalitnění prezentace významných regionálních vědeckých výsledků VaV a tím i města Českých Budějovic v tuzemsku i zahraničí.

 

Výstupy:

  • přehled patentových přihlášek
  • marketingově zajímavé ztvárnění vybraných patentů
  • zhotovení propagačních předmětů s inovační tématikou
  • webová sekce
  • medializace, tiskové zprávy, semináře, soutěž mladých designerů

 

Medializace:

 

Projekt "České Budějovice - město vědy" byl nominován Jihočeskou společnosti pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem do soutěže Dobrá rada nad zlato 2010.


                                                                                 
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨