výroční konferenci projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

02. prosinec 2020

výroční konferenci projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Místo konání: online

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční konferenci projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3, která se bude konat 2. 12. 2020, 9:00 - 11:30 hod. v prostředí MS TEAMS.

Program:

9:00 – 9:15 - Úvodní slovo

9:15 – 10:00 - Představení aktivit projektu

10:00 – 10:15 - Představení fungování RIS3 v zahraničí

11:15 - 11:25 - Prezentace příkladů dobré praxe v oblasti VaVaI

11:25 – 11:30 – Závěr

V rámci konference budou představeny aktivity projektu zaměřené zejména na podporu transparentní, systematické a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie, organizační rozvoj a metodickou podporu Národních inovačních platforem a rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů.< přehled akcí