Mezinárodní konference CEE Energy Transition

19. říjen 2017 - 20. říjen 2017

Mezinárodní konference CEE Energy Transition

Místo konání: Praha

Konference CEE Energy Transition představí praktické kroky pro energetickou transformaci regionů.  

Mezinárodní konference CEE Energy Transition sezve do Prahy na dva dny odborníky a názorové vůdce z celé Střední a Východní Evropy, aby se společně pokusili navrhnout postupy pro energetickou transformaci do roku 2050. Zástupci EU, odborníci, politici, podnikatelé a veřejnost budou diskutovat konkrétní přístupy k implementaci evropských strategií pro dosažení cílů ve snižování skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie.

Pro organizátory této akce, unikátní konsorcium partnerů sdružených v platformě nazvané CEESEN (The Central Eastern European Energy Network), není v současnosti často skloňovaný termín “energetická transformace” jen módním trendem. Věří, že státy a regiony potřebují svůj specifický plán, který za účasti veřejnosti a s pomocí inovativních technologií pomůže k dosažení proměny na nízkouhlíkovou společnost napříč regionem Střední a Východní Evropy.

V rámci programu vystoupí např. Bronis Ropė, poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta litevského města Ignalina, známého uzavřením jaderné elektrárny, a představí současné tendence energetické transformace v Evropě. K dalším řečníkům bude patřit také Imke Luebbeke, vedoucí oddělení pro klima a energetiku z WWF Brusel, s příspěvkem na téma nových postupů implementace energetických politik. Velmi úspěšný a nedávno ze strany OSN oceněný projekt Český ostrovní dům bude komentovat jeho zakladatel Pavel Podruh. Úvodní slovo pronese radní hlavního města Prahy pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu Jana Plamínková.

Konference poskytne aktivní prostředí pro výměnu zkušeností a příležitost pro formování nových partnerství. Inspirací bude prezentace úspěšných iniciativ a projektů v několika paralelních sekcích.

Registrujte se zdarma již dnes.

Více o platformě CEESEN naleznete zde. < přehled akcí