Den Technologické agentury ČR 2017

21. září 2017

Den Technologické agentury ČR 2017

Místo konání: Praha

Dne 21. září 2017 se v Praze uskuteční již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR a již po páté budou oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství a společnost.

Letošním mottem konference je Open science: otevřený výzkum, otevřené inovace, otevřenost světu.

Cílem akce je upozornit na 4 hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje:

  • nový způsob myšlení
  • nový způsob jednání
  • nový způsob komunikace
  • nový způsob spolupráce

Program konference je koncipován do dvou částí. V první části vystoupí zahraniční odborníci z Evropy i z dalekého Japonska, jako je třeba Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO. Program bude pokračovat panelovou diskuzí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový přístup k inovacím z uvedených čtyř perspektiv.

Více informací nelznete zde. 

Zdroj: businessinfo.cz< přehled akcí