2. BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM

25. říjen 2018

2. BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM

Na obou stranách bavorsko-českého hospodářského regionu přispívají firmy z těchto odvětví významně k ekonomickému růstu a vytvářejí inovace pro budoucí úspěch.

Aktivní přeshraniční dialog prohlubuje spolupráci firem mezi sebou a podporuje tvorbu kooperací podniků s vysokými školami, výzkumnými instituty a klastry. Osobní kontakt zajišťuje právě v digitální době základ pro spolupráci založenou na důvěře a umožňuje vznik nových obchodních vztahů.

Vstup na celou akci, včetně využití předdefinované výstavní plochy na veletrhu (stůl pro prezentaci materiálů a plocha pro roll-up apod.), je zdarma.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. < přehled akcí