Dotační poradenství

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. se již od roku 2006 zabývá dotačním poradenstvím. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací řady projektů. Úzce spolupracujeme v regionu s organizacemi a institucemi jako jsou Jihočeská hospodářská komora a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Zde naleznete některé realizované projekty JAIP.

V podmínkách ČR, kde je stále nízká úroveň spolupráce mezi veřejným, vědeckovýzkumným a soukromým sektorem, jsou jedním z hlavních nástrojů podpory jejich vzniku dotační prostředky. V následujícím výčtu jsou uvedené hlavní programy, z nichž je možné dotace získat.

Horizon 2020 

V programu HORIZON 2020 Evropská výzkumná rada financuje špičkový badatelský výzkum ("frontierresearch", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (PrincipalInvestigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Cílem programu CIP je umožnit přístup k financování zakládání a rozvoje malých a středních podniků a motivovat je k inovačním aktivitám, vytvářet příznivé prostředí ke spolupráci malých a středních podniků (částečně v oblasti přeshraniční spolupráce), propagovat všechny formy inovačního podnikání, environmentálně příznivé inovace, inovační kulturu a administrativní reformy.

Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiative - JTI) jsou nezávislé subjekty, jejichž cílem je vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a posílit soukromé a veřejné investice na podporu činností výzkumu a vývoje v podobě mezinárodních projektů. Aktivity JTI jsou financovány z veřejných zdrojů a to národních a evropských. Ze strany EU jsou JTI podporovány ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Finanční spolupráce na společných technologických iniciativách spadá v ČR pod zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

 

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨