Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Jihočeský kraj připravuje ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Jihočeskou hospodářskou komorou a Radou kvality ČR „Cenu hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“.

Vyhlášení 1. ročníku ocenění proběhne 15. ledna 2019. Uzávěrka přihlášek bude stanovena ke 12. 4. 2019. V průběhu dubna 2019 bude probíhat vyhodnocení přihlášených subjektů a slavností vyhlášení je plánováno na 28. května 2019.

Hodnoceny budou aktivity realizované v roce 2018. 

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které můžete odeslat například prostřednictvím e-mailu. 

Leták k akci naleznete zde. 

Pravidla Jihočeského kraje pro udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost naleznete zde.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

Podnikatelské subjekty (organizace):

  • do 50 zaměstnanců
  • do 250 zaměstnanců
  • nad 250 zaměstnanců

Neziskové a veřejně prospěšné organizace: 

  • do 50 zaměstnanců
  • nad 50 zaměstnanců
  • obce s rozšířenou působností
  • ostatní obce

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. 

Konzultovat záležitosti týkající se uvedené soutěže je možné s Ing. Marií Štojdlovou      

Tel.: 727 984 383

E-mail: stojdlova@jaip.cz


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA:

DOTAZNÍK:

ZÁVAZNÉ DOKUMENTY vydané Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

TISKOVÉ ZPRÁVY:

Tisková zpráva 14. 1. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva 26. 11. 2018 ke stažení zde. 

Tisková zpráva 23. 10. 2018 ke stažení zde.

„Tato akce je spolufinancována z projektu Road CSR (PGI 02364) v rámci programu Interreg Europe.“