Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018. Známe výsledky
 

Dne 28. května 2019 proběhlo vyhlášení a předávání Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018.  Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v roce 2018 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí.

Do ocenění se přihlásilo celkem 32 jihočeských subjektů v 5 kategoriích. Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.

V kategorii „Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma LESIKAR, a.s. 2. místo získala firma Český ostrovní dům s.r.o. – projekt Český soběstačný dům a 3. místo firma INPRESS, a.s.

V kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Technické služby Tábor s.r.o. 2. místo obsadila firma Kámen a písek spol. s r. o. společně s firmou Mondi Bupak s.r.o. 3. místo získala firma TKP geo s.r.o.

V kategorii „Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Robert Bosch, spol. s.r.o. Na 2. místě byla oceněna firma EATON Elektrotechnika s.r.o. a na 3. místě firma ENGEL strojírenská spol s r.o.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci“ zvítězila firma THEIA  - krizové centrum o.p.s. 2. místo získala firma Czechitas, z.s. a na 3. místě byly společně oceněny firma Attavena, o.p.s. a Regionální agrární komora Jihočeského kraje.
 
V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci“ zvítězila firma Pomoc Týn nad Vltavou. Ostatní místa zůstala neobsazena.

Do kategorie „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání – obec“ se přihlásila pouze jedna obec – Obec Boršov nad Vltavou, která získala Čestné uznání za účast.

Další čestná uznání získaly firmy a organizace: Algorit CZECH s.r.o., ESSOX s.r.o., FOKUS České Budějovice z.ú., Haima České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, Holistic management, s.r.o., Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kvalitex Písek s.r.o., KV2 Audio International s.r.o., Sociální podnik Madlenka, o.p.s., NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s., Schwan Cosmetics ČR, s.r.o., SIKO-Z s.r.o., Svazek obcí Milevska, Ultina s.r.o.

Množství přihlášených ukázalo, že téma společenské odpovědnosti je v současnosti důležité a věříme, že 1. ročník Ceny hejtmanky nastartoval tradici do příštích let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla Jihočeského kraje pro udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost naleznete zde.

Vedle prestižního ocenění a zviditelnění instituce formou prezentace dobré praxe, získá výherce každé kategorie od mediálního partnera Budějcké drbny mediální prostor na portálu v hodnotě 15 000,-- Kč.

Ocenění bude udělováno v následujících kategoriích a podkategoriích:

Podnikatelské subjekty (organizace):

  • do 50 zaměstnanců
  • do 250 zaměstnanců
  • nad 250 zaměstnanců

Neziskové a veřejně prospěšné organizace: 

  • do 50 zaměstnanců
  • nad 50 zaměstnanců
  • obce s rozšířenou působností
  • ostatní obce

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA:

DOTAZNÍK:

ZÁVAZNÉ DOKUMENTY vydané Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

TISKOVÉ ZPRÁVY:

Tisková zpráva 14. 1. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva 26. 11. 2018 ke stažení zde. 

Tisková zpráva 23. 10. 2018 ke stažení zde.

„Tato akce je spolufinancována z projektu Road CSR (PGI 02364) v rámci programu Interreg Europe.“