Česká biotechnologická platforma (CEBIO)

Česká biotechnologická platforma (CEBIO) 

Cíle činnosti platformy CEBIO

 • sdružování zájemců o problematiku biotechnologií a jejich využívání v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a dalších oblastech ve prospěch lidské společnosti a životního prostředí,
 • sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových biotechnologií do praxe,
 • zapojení se do aktivit příslušných evropských technologických platforem, spolupráce s národními technologickými platformami, klastry a zastřešujícími organizacemi,
 • zpracování a aktualizace vize rozvoje, strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu v oblasti biotechnologií a jejich využívání,
 • výměna zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, podpora vztahů mezi vědou, výzkumem, školstvím, průmyslem a zemědělstvím,
 • vytváření zázemí pro cílené zvyšování kvality a odbornosti pracovních sil v oboru, včetně vzdělávání, zajišťování praxí, pobytů, tvorby učebních plánů a nových způsobů zvyšování kvalifikace,
 • pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí k problematice biotechnologií,
 • spolupráce s vědeckými a odbornými institucemi i s výrobci a provozovateli biotechnologií v zahraničí,
 • odborná propagační a publikační činnost pro účely CEBIO,
 • účast v legislativním a normotvorném procesu dotýkajícím se biotechnologií,
 • zvyšování konkurenceschopnosti české společnosti, českého průmyslu a zemědělství, resp. celé Evropské unie.

Členství

Členem spolku Česká biotechnologická platforma z.s. se může stát fyzická osoba, nezisková organizace či podnikatelský subjekt.

Ke stažení:

Přihláška (doc)
Stanovy CEBIO (pdf)

Vyplněnou přihlášku zašlete pošlou na adresu: Česká biotechnologická platforma z.s., Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice. Současně zašlete její sken na adresu novotna@jaip.cz.

Kontakty platformy

Česká biotechnologická platforma z.s.

Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice

IČ: 02904489