Česká biotechnologická platforma (CEBIO)

Česká biotechnologická platforma (CEBIO) vznikla s posláním stát se národní technologickou platformou (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl, resp. realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Záměrem je také lepší uplatnění a zvyšování kvalifikace studentů, výzkumných pracovníků a dalších expertů v oboru.

Myšlenka založení biotechnologické platformy se objevila na podzim roku 2013 v důsledku potřeby lepšího využití potenciálu jihočeských pracovišť AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to jak na úrovni vznikajícího know-how, tak lidských zdrojů (studentů, výzkumných pracovníků). Původní záměr regionálního seskupení stakeholderů v oboru byl následně posunut na národní úroveň.

Cíle činnosti platformy CEBIO

 • sdružování zájemců o problematiku biotechnologií a jejich využívání v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a dalších oblastech ve prospěch lidské společnosti a životního prostředí,
 • sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových biotechnologií do praxe,
 • zapojení se do aktivit příslušných evropských technologických platforem, spolupráce s národními technologickými platformami, klastry a zastřešujícími organizacemi,
 • zpracování a aktualizace vize rozvoje, strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu v oblasti biotechnologií a jejich využívání,
 • výměna zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, podpora vztahů mezi vědou, výzkumem, školstvím, průmyslem a zemědělstvím,
 • vytváření zázemí pro cílené zvyšování kvality a odbornosti pracovních sil v oboru, včetně vzdělávání, zajišťování praxí, pobytů, tvorby učebních plánů a nových způsobů zvyšování kvalifikace,
 • pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí k problematice biotechnologií,
 • spolupráce s vědeckými a odbornými institucemi i s výrobci a provozovateli biotechnologií v zahraničí,
 • odborná propagační a publikační činnost pro účely CEBIO,
 • účast v legislativním a normotvorném procesu dotýkajícím se biotechnologií,
 • zvyšování konkurenceschopnosti české společnosti, českého průmyslu a zemědělství, resp. celé Evropské unie.

Členství

Členem spolku Česká biotechnologická platforma z.s. se může stát fyzická osoba, nezisková organizace či podnikatelský subjekt.

Ke stažení:

Přihláška (doc)
Stanovy CEBIO (pdf)

Vyplněnou přihlášku zašlete pošlou na adresu: Česká biotechnologická platforma z.s., Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice. Současně zašlete její sken na adresu novotna@jaip.cz.

Kontakty platformy

Česká biotechnologická platforma z.s.

Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice

IČ: 02904489 

 

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨