V minulosti podpořené firmy


CZ.NIC, a.s.  /2014-2014/

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.


I2L Research /2009 - 2015/

Společnost se specializuje na vývoj a testování produktů v oblasti agrochemie.


Fakulta rybářství a ochrany vod JU v ČB /2012 - 2015/

Ústav akvakultury provozal v prostorách I. etapy JVTP dvě laboratoře, které kromě samotného výzkumu sloužily i k fakultní výuce a odborné praxi.

Laboratoř výživy a kvality masa ryb se zabývala faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa a vyvinula patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin (viz www.omega3kapr.cz). Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.


JVTP a.s. /2010 - 2014/

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.


GEN-TREND, s.r.o.  /2008-2012/

Společnost GEN-TREND s.r.o. seskupuje odborníky z oblasti výzkumu molekulární a genové technologie, manažery úspěšných obchodních společností z oblasti biotechnologií a jejich aplikací v medicíně, ekologii, potravinářství apod. Záměr společnosti realizovaný v prostorách JVTP je postaven na inovaci dvou stávajících produktů společnosti, první z nich je z oblasti vývoje diagnostických souprav parodontálních patogenů, druhý je inovace procesu fermentační produkce biologicky aktivních molekul antigenů pro výrobu serologických diagnostik.


MycoLab, s.r.o. /2010 -2013 /

Společnost MycoLab s.r.o. se zaměruje především na vývoj technologie na výrobu biopreparátů na bázi vláknitých hub určených pro využití v biologické ochraně zemědělských plodin a lesních kultur.


           

Agra Group, a.s., následně Czech Beverage Industry Company a.s. /2010-2012/

Společnost se ve své činnosti orientuje především na aktivity související s výrobou hnojiv, a to jak určených do sektoru Dům a zahrada, tak i s využitím v zemědělství. Své podnikatelské aktivity společnost v roce 2008 rozšířila i do oblasti potravinářství, které realizovala v prostorách JVTP.


ECO trend Research centre, s.r.o. /2010-2012/

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě. V prostorách JVTP společnost realizovala podnikatelský záměr: Detekce mikroorganismů v různých prostředích metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH).


SurfaceTreat, a.s.   /2011-2017/

Společnost zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem moderních technologií povrchových úprav. Hlavní orientace společnosti je vývoj procesů a zařízení pro plazmové úpravy povrchů, rozvíjí však aktivity i v jiných moderních oblastech povrchových úprav. Společnost nabízí inovativní řešení úpravy povrchu tzv. „na míru“ s využitím nejnovějších poznatků materiálové vědy a s ohledem na ekonomické i kvalitativní požadavky současného trhu a ekologický přístup k řešení daného problému.

Virtuálně zasídlené firmy:

Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání, o.p.s. /2011 - 2014/

Develos družstvo /2011 - 2014/


STRONGWEST a.s. (od 27.4.2015)

Ačkoli celosvětově relativně mnoho výzkumných skupin provádí antimikrobiální testování citlivosti Chlamydia Pneumoniae (CPN), není dosud standardizovaná metodika testování ani jednotně přijímaná interpretace výsledků. V našem projektu, který realizujeme v prostorách JVTP, chceme proto prozkoumat rozdíly v metodikách, užitých buněčných linií  a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu a výkladu testování antimikrobiální citlivosti na Chlamydia Pneumonie.