V minulosti podpořené firmy


CZ.NIC, a.s.  /2014-2014/

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.


I2L Research /2009 - 2015/

Společnost se specializuje na vývoj a testování produktů v oblasti agrochemie.


Fakulta rybářství a ochrany vod JU v ČB /2012 - 2015/

Ústav akvakultury provozal v prostorách I. etapy JVTP dvě laboratoře, které kromě samotného výzkumu sloužily i k fakultní výuce a odborné praxi.

Laboratoř výživy a kvality masa ryb se zabývala faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa a vyvinula patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin (viz www.omega3kapr.cz). Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.


JVTP a.s. /2010 - 2014/

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.


GEN-TREND, s.r.o.  /2008-2012/

Společnost GEN-TREND s.r.o. seskupuje odborníky z oblasti výzkumu molekulární a genové technologie, manažery úspěšných obchodních společností z oblasti biotechnologií a jejich aplikací v medicíně, ekologii, potravinářství apod. Záměr společnosti realizovaný v prostorách JVTP je postaven na inovaci dvou stávajících produktů společnosti, první z nich je z oblasti vývoje diagnostických souprav parodontálních patogenů, druhý je inovace procesu fermentační produkce biologicky aktivních molekul antigenů pro výrobu serologických diagnostik.


MycoLab, s.r.o. /2010 -2013 /

Společnost MycoLab s.r.o. se zaměruje především na vývoj technologie na výrobu biopreparátů na bázi vláknitých hub určených pro využití v biologické ochraně zemědělských plodin a lesních kultur.


           

Agra Group, a.s., následně Czech Beverage Industry Company a.s. /2010-2012/

Společnost se ve své činnosti orientuje především na aktivity související s výrobou hnojiv, a to jak určených do sektoru Dům a zahrada, tak i s využitím v zemědělství. Své podnikatelské aktivity společnost v roce 2008 rozšířila i do oblasti potravinářství, které realizovala v prostorách JVTP.


ECO trend Research centre, s.r.o. /2010-2012/

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě. V prostorách JVTP společnost realizovala podnikatelský záměr: Detekce mikroorganismů v různých prostředích metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH).


SurfaceTreat, a.s.   /2011-2017/

Společnost zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem moderních technologií povrchových úprav. Hlavní orientace společnosti je vývoj procesů a zařízení pro plazmové úpravy povrchů, rozvíjí však aktivity i v jiných moderních oblastech povrchových úprav. Společnost nabízí inovativní řešení úpravy povrchu tzv. „na míru“ s využitím nejnovějších poznatků materiálové vědy a s ohledem na ekonomické i kvalitativní požadavky současného trhu a ekologický přístup k řešení daného problému.

Virtuálně zasídlené firmy:

Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání, o.p.s. /2011 - 2014/

Develos družstvo /2011 - 2014/


STRONGWEST a.s. (od 27.4.2015)

Ačkoli celosvětově relativně mnoho výzkumných skupin provádí antimikrobiální testování citlivosti Chlamydia Pneumoniae (CPN), není dosud standardizovaná metodika testování ani jednotně přijímaná interpretace výsledků. V našem projektu, který realizujeme v prostorách JVTP, chceme proto prozkoumat rozdíly v metodikách, užitých buněčných linií  a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu a výkladu testování antimikrobiální citlivosti na Chlamydia Pneumonie.

 

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨