V minulosti podpořené firmy

Scimed Biotechnologies s.r.o. 

Scimed Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost se zaměřením na vývoj léčivých přípravků na buněčné bázi. Společnosti se podílí na výrobě nanoroušek a je partnerem MZČR s oprávněním k testování COVID-19. 


TopBio, a.s.

Společnost Topbio a.s. poskytuje poradenství napříč obory, zejména však v oblasti financí, ekonomiky a obchodu.


CZ.NIC, a.s.  

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.


I2L Research 

i2L Research Europe s.r.o. je pobočkou mezinárodní společnosti i2L Research Ltd s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA, zabývající se testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Naše pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci  přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. Rovněž nabízíme in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Jsme držitelem osvědčení GLP a GEP.


Fakulta rybářství a ochrany vod JU v ČB 

Ústav akvakultury provozal v prostorách I. etapy JVTP dvě laboratoře, které kromě samotného výzkumu sloužily i k fakultní výuce a odborné praxi.

Laboratoř výživy a kvality masa ryb se zabývala faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa a vyvinula patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin (viz www.omega3kapr.cz). Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.


JVTP a.s. 

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.


MycoLab, s.r.o. 

Společnost MycoLab s.r.o. se zaměruje především na vývoj technologie na výrobu biopreparátů na bázi vláknitých hub určených pro využití v biologické ochraně zemědělských plodin a lesních kultur.


Agra Group, a.s., následně Czech Beverage Industry Company a.s. 

Společnost se ve své činnosti orientuje především na aktivity související s výrobou hnojiv, a to jak určených do sektoru Dům a zahrada, tak i s využitím v zemědělství. Své podnikatelské aktivity společnost v roce 2008 rozšířila i do oblasti potravinářství, které realizovala v prostorách JVTP.


ECO trend Research centre, s.r.o. 

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě. V prostorách JVTP společnost realizovala podnikatelský záměr: Detekce mikroorganismů v různých prostředích metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH).


SurfaceTreat, a.s.   

Společnost zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem moderních technologií povrchových úprav. Hlavní orientace společnosti je vývoj procesů a zařízení pro plazmové úpravy povrchů, rozvíjí však aktivity i v jiných moderních oblastech povrchových úprav. Společnost nabízí inovativní řešení úpravy povrchu tzv. „na míru“ s využitím nejnovějších poznatků materiálové vědy a s ohledem na ekonomické i kvalitativní požadavky současného trhu a ekologický přístup k řešení daného problému.


STRONGWEST a.s. 

Ačkoli celosvětově relativně mnoho výzkumných skupin provádí antimikrobiální testování citlivosti Chlamydia Pneumoniae (CPN), není dosud standardizovaná metodika testování ani jednotně přijímaná interpretace výsledků. V našem projektu, který realizujeme v prostorách JVTP, chceme proto prozkoumat rozdíly v metodikách, užitých buněčných linií  a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu a výkladu testování antimikrobiální citlivosti na Chlamydia Pneumonie.