V minulosti podpořené firmy


CZ.NIC, a.s.  /2014-2014/

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.


I2L Research /2009 - 2015/

Společnost se specializuje na vývoj a testování produktů v oblasti agrochemie.


Fakulta rybářství a ochrany vod JU v ČB /2012 - 2015/

Ústav akvakultury provozal v prostorách I. etapy JVTP dvě laboratoře, které kromě samotného výzkumu sloužily i k fakultní výuce a odborné praxi.

Laboratoř výživy a kvality masa ryb se zabývala faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa a vyvinula patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin (viz www.omega3kapr.cz). Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.


JVTP a.s. /2010 - 2014/

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.


GEN-TREND, s.r.o.  /2008-2012/

Společnost GEN-TREND s.r.o. seskupuje odborníky z oblasti výzkumu molekulární a genové technologie, manažery úspěšných obchodních společností z oblasti biotechnologií a jejich aplikací v medicíně, ekologii, potravinářství apod. Záměr společnosti realizovaný v prostorách JVTP je postaven na inovaci dvou stávajících produktů společnosti, první z nich je z oblasti vývoje diagnostických souprav parodontálních patogenů, druhý je inovace procesu fermentační produkce biologicky aktivních molekul antigenů pro výrobu serologických diagnostik.


MycoLab, s.r.o. /2010 -2013 /

Společnost MycoLab s.r.o. se zaměruje především na vývoj technologie na výrobu biopreparátů na bázi vláknitých hub určených pro využití v biologické ochraně zemědělských plodin a lesních kultur.


           

Agra Group, a.s., následně Czech Beverage Industry Company a.s. /2010-2012/

Společnost se ve své činnosti orientuje především na aktivity související s výrobou hnojiv, a to jak určených do sektoru Dům a zahrada, tak i s využitím v zemědělství. Své podnikatelské aktivity společnost v roce 2008 rozšířila i do oblasti potravinářství, které realizovala v prostorách JVTP.


ECO trend Research centre, s.r.o. /2010-2012/

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě. V prostorách JVTP společnost realizovala podnikatelský záměr: Detekce mikroorganismů v různých prostředích metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH).


SurfaceTreat, a.s.   /2011-2017/

Společnost zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem moderních technologií povrchových úprav. Hlavní orientace společnosti je vývoj procesů a zařízení pro plazmové úpravy povrchů, rozvíjí však aktivity i v jiných moderních oblastech povrchových úprav. Společnost nabízí inovativní řešení úpravy povrchu tzv. „na míru“ s využitím nejnovějších poznatků materiálové vědy a s ohledem na ekonomické i kvalitativní požadavky současného trhu a ekologický přístup k řešení daného problému.

Virtuálně zasídlené firmy:

Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání, o.p.s. /2011 - 2014/

Develos družstvo /2011 - 2014/

 

 

 

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨