Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Tabulka na níže uvedených webových stránkách obsahuje přehled grantů a příspěvkových programů, které jsou aktuální pro podávání žádostí, včetně přiložených materiálů pro zpracování žádostí.

Mezi programy patří např. Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jčk, poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů aj.

Aktuální výzvy, granty a příspěvky Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm< přehled aktualit